Bronnen

De oude Romeinse wegen hebben reeds een hele geschiedenis achter zich. Vaak zijn ze niet meer in het landschap herkenbaar. Daarom is het niet steeds gemakkelijk hun tracé te reconstrueren. Maar ook de beschikbare bronnen stellen ons voor vragen. Hoe moeten wij bij voorbeeld de oude kaarten interpreteren? En zijn de oude veldwegen, die zich sinds mensenheugenis in het landschap aftekenen en de bijhorende holle wegen wel betrouwbaar? Is het mogelijk om zonder een archeologische bevestiging definitieve uitspraken te doen? Het is daarom belangrijk dat een reconstructie van een weg waar mogelijk gefundeerd is op verschillende soorten bronnen. Zowel geschreven teksten, antieke reisverslagen, oude kaarten, toponiemen als luchtfotografie en materiële sporen laten toe het tracé ervan te herkennen en te volgen. De aanwezigheid van Romeinse sites zoals bepaalde steden, de villae of grafmonumenten langsheen of in de buurt van een oude weg wijst vaak in de richting van een Romeinse voorganger. Het archeologisch onderzoek tenslotte kan vaak een definitief uitsluitsel bieden.