De Via Claudia Augusta en de mijlpalen van Claudius

Gepubliceerd op 28 april 2022 om 20:07

De Via Claudia Augusta die vanaf de Via Aemilia in Gallia Cisalpina vertrok, werd aangelegd door Drusus circa 15 v. Chr. in de periode van zijn campagne tegen Raetia. Vervolgens werd de weg geconsolideerd en hersteld door zijn zoon keizer Claudius. Twee mijlpalen leveren de enige getuigenis van het bestaan van deze weg. De eerste werd in 1522 in Rabland bij Merano gevonden.[1] De tekst luidt:

Ti(berius) Claudius Caesar Augustus German[icus] pont(ifex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) VI co(n)s(ul) desig(natus) IIII imp(erator) XI p(ater) p(atriae) [vi]am Claudiam Augustam quam Drusus pater Alpibus bello pate factis derexserat munit a flumine Pado at [f]lumen Danuvium per [m(ilia)] p(assuum) CC[...]

Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus, pontifex maximus,  bekleed met de tribunicia potestas voor de zesde maal, consul designatus voor de vierde maal, imperator voor de elfde maal, vader des vaderlands, maakte de Via Claudia Augusta die zijn vader Drusus had getrokken nadat de Alpen door de oorlog waren open gemaakt, begaanbaar. Van de rivier de Po tot de rivier de Donau,  over --- mijlen

De tweede paal werd ontdekt in 1786 in de kerk " S. Maria Maggiore " van Cesiomaggiore waar hij werd gebruikt om het altaar, gewijd aan Sint-Antonius, te ondersteunen. Hiervan luidt de tekst:

Ti(berius) Claudius Drusi f(ilius) Caesar Aug(ustus) Germanicus pontifex maxumus tribunicia potestate VI co(n)s(ul) IV imp(erator) XI p(ater) p(atriae) censor viam Claudiam Augustam quam Drusus pater Alpibus bello pate factis derex[e]rat munit ab Altino usque ad flumen Danuvium m(ilia) p(assuum) CCCL

Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus, zoon van Drusus, pontifex maximus,  bekleed met de tribunicia potestas voor de zesde maal, consul designatus voor de vierde maal, imperator voor de elfde maal, vader des vaderlands, censor, maakte de Via Claudia Augusta die zijn vader Drusus had getrokken nadat de Alpen door de oorlog waren open gemaakt, begaanbaar. Van Altinum tot de rivier de Donau,  350 mijlen

In deze twee opschriften worden zowel de opdrachtgever voor de aanleg als voor het onderhoud van de Via Claudia Augusta aangeduid. Beide teksten zijn zo goed als identiek. Zij verschillen slechts met betrekking tot het startpunt van de weg. De eerste tekst geeft de rivier de Po als beginpunt, de tweede tekst Altinum. In de vakliteratuur heeft dit uiteraard tot menige discussie geleid. Het voorbeeld maakt echter wel duidelijk dat dergelijke inscripties de bronnen bij uitstek zijn voor de studie van het Romeinse wegennet.

 

[1] CIL, V, 8003.

Foto: de mijlpaal in de S. Maria Maggiore van Cesiomaggiore


«   »

Maak een Gratis Website met JouwWeb