De mijlpaal van Buzenol

Gepubliceerd op 5 mei 2022 om 20:34

De mijlpaal van Buzenol werd ontdekt in 1913. Deze had betrekking op de belangrijke weg van Reims naar Trier die enkele kilometer ten noorden van de vindplaats liep. Op zich hoeft die afstand tussen vindplaats en weg geen verwondering te verwekken. Slechts in weinig gevallen bestaat zekerheid over de oorspronkelijke standplaats. De bewaarde lengte van de steen bedraagt 85 cm. De tekst bleef fragmentarisch bewaard en gaat als volgt:

[Ti(berius) Cl]a[udi]us / Caes[ar] Aug(ustus) Ger(manicus) / pon[t(ifex) ma]x(imus) trib(unicia) / p[ot(estate)] III[I i]mp(erator) VIII / c[o(n)s(ul)] de[s]ig(natus) I[I]II p(ater) p(atriae) / ab Aug(usta) m(ilia) p(assuum) / LIIII.

Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus, pontifex maximus, bekleed met de tribunicia potestas voor de 4de maal, imperator voor de 8ste maal, consul designatus voor de 4de maal, vader des vaderlands. Vanaf Trier 54 mijl.

De mijlpaal vermeldt keizer Claudius (41-54) als opdrachtgever voor de aanleg van de weg. De keizer wordt vermeld met zijn volledige naam en titulatuur. Hij kan op basis van de tribunicia potestas van de keizer worden gedateerd tussen 25 januari 44 en 24 januari 45. De aanleg van het Gallische wegennet wordt doorgaans in verband gebracht met de verovering van Britannia. Claudius startte de campagnes hiervoor in 43 met de landing van vier legioenen onder leiding van Aulus Plautius. Hij werd naar aanleiding van de overwinning op de Britten bedacht met de erenaam Britannicus. Maar het is opmerkelijk dat alle mijlpalen van Claudius in de noordelijke provincies dateren van na zijn campagnes in Britannia. 

 

[1] ILB, 136bis met uitvoerige bibliografie.

Foto: KMKG Brussel


«   »