Egypte

"Ik heb Egypte toegevoegd aan het rijk van het Romeinse volk." Met deze woorden vatte keizer Augustus de onderwerping van Cleopatra's koninkrijk samen in zijn ‘Res Gestae’, de inscriptie op grote bronzen tabletten die voor zijn mausoleum op de Campus Martius in Rome waren opgesteld en die zijn prestaties vermeldden. De geschiedenis van Romeins Egypte begint op het ogenblik dat Octavianus Egypte inlijft bij het Romeinse Rijk, waarmee een einde komt aan de periode van Macedonisch Egypte en het Ptolemeïsche rijk.

Egypte hoort weliswaar niet bij Europa. Maar via het Romeinse Rijk is de geschiedenis van dit land er toch sterk mee vervlochten. Na de slag bij Actium in 31 v. Chr., waar Octavianus na een zware zeeslag de vloot van M. Antonius en Cleopatra versloeg, werd Egypte een provincie van het Imperium Romanum. Het nieuwe wingewest werd al spoedig de graanschuur van Rome. Maar ook andere goederen, waaronder graniet en porfier, vonden snel de weg naar Rome. De hoofdstad van de nieuwe provincie werd Alexandria. Later stichtte Hadrianus Antinoopolis op de plaats waar zijn geliefde Antinoüs in de Nijl verdronk. 

Gezien het feit dat Egypte voor het grootste deel bestond uit woestijn en de Nijl de belangrijkste 'weg' was, treft men er weinig echte heerbanen aan. Vaak gaat het eerder om vaste routes die door de reizigers werden gevolgd. Toch zijn er enkele 'wegen' die de moeite waard zijn om even te bekijken.

Maak jouw eigen website met JouwWeb