De Via Agrippa: Lyon-Saintes

Strabo, de Griekse geograaf en tijdgenoot van Augustus, vermeldt in een notitie hoe de omvangrijke wegenaanleg van M. Vipsanius Agrippa in de Tres Galliae er uit zag en waarom hij Lyon als voornaamste knooppunt koos.

Lugdunum (Lyon) ligt in het midden van het land, als het ware een akropolis, niet alleen omdat de rivieren daar samenkomen, maar ook omdat het zich kort bij alle delen van het land bevindt. En het was om deze reden dat Agrippa in Lugdunum begon toen hij zijn wegen aanlegde – één van die wegen liep door de Cevennen tot aan het land van de Santoni .... 

Deze wegen worden allen de Via Agrippa genoemd omdat zij op die opmetingen en plannen terug gaan. De Romeinse weg naar het land van de Santoni is in Lyon nog steeds zichtbaar ter hoogte van de heuvel Fourvière waar de Colonia Copia Claudia Augusta Lugdunum, kortweg Lugdunum, werd gebouwd. Hij begint in het verlengde van de rue d'Aquitaine (nu rue Roger Radisson) en volgt de route van de huidige Rue de la Favorite en avenue du Point du Jour in de richting van Alaï en Feurs. Vanaf daar splitst de heerbaan zich in twee wegen: een in de richting van Saintes en de andere in de richting van Bordeaux. De weg liep dus via Clermont-Ferrand en Limoges door het Franse Centraal Massief tot in de huidige stad Saintes, het Romeinse Mediolanum Santonum. Deze strategische heerbaan, die zeer zorgvuldig was aangelegd, werd voltooid tijdens het bewind van Augustus. De antieke stad Saintes werd tijdens de regeringsperioden van Tiberius en Claudius (tussen 14 en 54) gebouwd volgens een dambordplan zoals dat ook in de grote Romeinse steden werd toegepast. De decumanus maximus komt overeen met de huidige Rue Victor-Hugo die zich op de rechteroever verder zet in de huidige Rue de l'Arc-de-Triomphe. De decumanus maximus kruiste de cardo maximus ter hoogte van de heuvel van het Capitool, waar zich het forum situeerde. De weg uit Lyon kwam Saintes binnen via de Boog van Germanicus.

Deze heerbaan staat ook aangeduid op de Tabula Peutingeriana en bleef een essentiële as tot de Karolingische periode.

Portfolio

De decumanus maximus in Lyon-Lugdunum (2008)

Boog van Germanicus, Saintes (2021)