Italië

Alle wegen leiden naar Rome. Dat gezegde gaat terug op een uitspraak die Alanus ab Insulis, een cisterciënzer monnik, omstreeks 1200 deed. Het is niet overdreven dat de Romeinen als eersten aan de basis lagen van een uitgestrekt wegennet dat zich nagenoeg over heel Europa uitstrekte.

Rome was het absolute verkeersknooppunt van de antieke wereld. De Romeinse wegen in Italië golden eeuwen lang als voorbeelden bij uitstek voor de wegenaanleg. Waren die wegen aanvankelijk nog militaire wegen, heerbanen, dan speelden zij al spoedig een belangrijke economische, sociale en culturele rol. 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb