De Via Ostiensis

De Via Ostiensis verbond Rome met zijn zeehaven Ostia. De weg was dertig kilometer lang en werd in de 4de eeuw v.Chr. aangelegd. De weg vertrok in Rome bij het Forum Boarium en verliet de stad via de Porta Trigemina kort bij de muur van Servius Tullius. Wanneer keizer Aurelianus in 271 de Aureliaanse Muur liet bouwen, verliet de Via Ostiensis de stad bij de Porta Ostiensis, die later Porta San Paolo naar San Paolo fuori le Mura (Sint-Paulus buiten de Muren) is genoemd die iets verderop langs de Via Ostiensis ligt. Vlakbij ligt de Piramide van Cestius die in de Aureliaanse Muur is ingebouwd. Vanaf het einde van de 2de eeuw was een zekere M. Bassaeus Axius procureur viae Ostiensis et Campanae en T. Flavius ​​Rufinianus curator viarum Ostiensis et Campanae. 

In Ostia buiten de stad aan de zuidkant van de Via Ostiensis begon men vanaf de 2de eeuw voor Christus met de bouw van verschillende soorten graven. Die namen geleidelijk in aantal toe over een steeds uitgestrekter gebied. Op basis van de gevonden opschriften is het mogelijk om magistraten en vooraanstaande personen uit Ostia te identificeren. Zij waren de eigenaren van de circa zestig grafmonumenten die op dit grafveld werden aangetroffen.

De huidige Via Ostiense volgt grotendeels hetzelfde traject als de oorspronkelijke Via Ostiensis.

 

Portfolio

De Porta Ostiensis in de Aureliaanse muur met de piramide van Cestius in Rome (2003)

De decumanus maximus in Ostia ligt in het verlengde van de Via Ostiensis (2003)

De Via Ostiensis in Ostia (2003)