De Via Traiana

De Via Traiana, die door het centrum van Egnazia in Puglia loopt, maakte deel uit van een belangrijke nieuwe weg die keizer Traianus in het jaar 109 op eigen kosten bouwde. Vanaf Beneventum gaf de weg aan de reizigers die van Rome naar Brindisi trokken een korter en comfortabeler alternatief voor de oude Via Appia. De route liep via Canusium (Canosa di Puglia) en Butuntum.

De heerbaan werd gebouwd in volle Pax Romana. De Via Appia, en met uitbreiding ook de Via Traiana verloren hun oorspronkelijke betekenis als militaire weg. De Via Appia en Via Traiana werden zo de gewone verbindingswegen om vanuit Rome naar Brindisi  te reizen. Ter herinnering aan de bouw van de Via Traiana werd in Beneventum de Boog van Trajanus opgericht.

De Via Traiana mag niet worden verward met de Via Traiana Nova, de oude Romeinse weg die gebouwd werd door keizer Trajanus en van Bosra naar Akaba liep. De weg werd aangelegd nadat Trajanus deze streek veroverde in 106. Ook mag de weg niet verward worden met de Via Traiana, de naam die Nederlandse archeologen hebben gegeven aan de weg die liep van Heerlen naar Xanten dat in de Romeinse tijd Colonia Ulpia Traiana werd genoemd.

 

Portfolio

 

De Via Traiana in Egnazia

Maak jouw eigen website met JouwWeb