romeinseweg

 “Mille viae ducunt hominem per saecula Romam”

“Duizend wegen leiden de mens door de eeuwen heen naar Rome”.

Alanus ab Insulis, cisterciënzer monnik omstreeks 1200

 

Van oost naar west dwars door Vlaanderen liep eertijds de Romeinse heerbaan van Maastricht via Tongeren en Tienen naar Kassel. Hij maakte deel uit van een groot en complex netwerk van (water)wegen, dat Rome verbond met de verste uithoeken van het Romeinse rijk. Het tracé ervan was een deel van de verbinding tussen Keulen (Colonia Ulpia Traiana) en Boulogne-sur-Mer via Maastricht, Tongeren (hoofdstad van de Tungri), Tienen, Elewijt, Velzeke en Kassel (hoofdstad van de Menapii). Deze weg werd wellicht aangelegd tijdens de regering van keizer Augustus en kende een bewogen geschiedenis. Deze geschiedenis eindigde niet met de val van het West-Romeinse Rijk, maar duurde voort  tot in de 19de eeuw. 

In de 3de eeuw n.C. noemde de kerkvader Tertullianus de Romeinse wegen brengers van beschaving:

De wereld wordt met de dag bekender, beter bebouwd en beschaafder. Overal worden wegen gebaand, geen gebied is nog onbekend, elk land nu geopend voor de handel. Vroeger beruchte woestenijen zijn door lieflijke landouwen uitgewist, wouden door akkers overmeesterd, wilde dieren door kudden vee verjaagd; in wat zand was wordt nu gezaaid, rotsen zijn gespleten, moerassen drooggelegd. Er zijn meer steden dan er vroeger huizen waren. Geen mens is nog bang voor een eiland, rotsen schrikken niemand meer af. Huizen ziet men overal; alom menselijke bewoning en ordelijk bestuur: leven waarheen men ook kijkt.

Deze website, die voortdurend wordt aangevuld, is gewijd aan oude Romeinse wegen in Europa en bijzonder ook in België. Het is niet alleen de bedoeling de mensen, wandelaars en fietsers, te informeren over het belang van dit bijzondere en unieke erfgoed. Wij willen ook graag onze reisbelevenissen langs de Romeinse wegen delen en zo voor fietsers en wandelaars de mogelijkheid scheppen die mooie plekken ook op te zoeken.

 

Vertaling Tertullianus: C. van Tilburg, p. 28.

Maak jouw eigen website met JouwWeb