“Mille viae ducunt hominem per saecula Romam”

“Duizend wegen leiden de mens door de eeuwen heen naar Rome”

Alanus ab Insulis, cisterciënzer monnik omstreeks 1200

 

De Romeinen bouwden doorheen heel het Romeinse rijk een uitgebreid wegennetwerk uit om snelle troepenverplaatsingen mogelijk te maken, steden met elkaar te verbinden en agrarische gebieden te ontsluiten. Van dat netwerk bleven ook in België heel wat wegen geheel of gedeeltelijk bewaard waaronder. Het Romeinse wegennetwerk is één van de belangrijkste historische en archeologische relicten die het Belgische landschap mee hebben vormgegeven. 

Sommige Romeinse wegen zoals de Via Appia in Rome hebben een legendarische geschiedenis en werden wereldberoemd. Delen ervan bleven in een bijzonder goede toestand bewaard. Andere, vooral kleine secundaire wegen verdwenen in de nevelen van de geschiedenis en worden soms dankzij archeologische opgravingen terug gevonden. Al deze wegen hebben gemeen dat zij deel uitmaakten van een netwerk dat in de toenmalige tijd uniek en onovertroffen was. 

In de 3de eeuw n.C. noemde de kerkvader Tertullianus de Romeinse wegen brengers van beschaving en onderstreepte daarmee het uitzonderlijk belang van het Romeinse wegennet:

De wereld wordt met de dag bekender, beter bebouwd en beschaafder. Overal worden wegen gebaand, geen gebied is nog onbekend, elk land nu geopend voor de handel. Vroeger beruchte woestenijen zijn door lieflijke landouwen uitgewist, wouden door akkers overmeesterd, wilde dieren door kudden vee verjaagd; in wat zand was wordt nu gezaaid, rotsen zijn gespleten, moerassen drooggelegd. Er zijn meer steden dan er vroeger huizen waren. Geen mens is nog bang voor een eiland, rotsen schrikken niemand meer af. Huizen ziet men overal; alom menselijke bewoning en ordelijk bestuur: leven waarheen men ook kijkt.

Deze website, die voortdurend wordt aangevuld, is gewijd aan deze oude Romeinse weg in Vlaanderen en bij uitbreiding in de Lage Landen. Het is niet alleen de bedoeling de mensen, wandelaars en fietsers, te informeren over dit bijzondere en unieke erfgoed en de mogelijkheid te scheppen mooie plekken langs deze historische route op te zoeken. Vooral willen wij via deze website een bijdrage leveren tot zijn definitieve bescherming in Belgisch Limburg als een archeologisch monument. 

 

Vertaling Tertullianus: C. van Tilburg, p. 28.