De Kleyne Tombe

De tumulus van Koninksem aan de Paardsweidestraat of tumulus aan het Binnenveldje wordt op oude kaarten, onder meer op de kaart van Ferraris, de Kleyne Tombe genoemd. De tumulus is ook duidelijk aangegeven op de kaarten van Villaret (1745-1748) en Vandermaelen (1846-1854). De grafheuvel ligt in de hoek van de Paardsweidestraat met de Koninksemstraat, niet ver van de oude Romeinse heirbaan die van Tongeren richting Bavay liep. Hij ligt circa 350 meter ten oosten van de Hooge Tombe langs de Romeinse Kassei.

De Kleyne tombe werd door H. Schuermans en F. Driesen in 1849 opgegraven. Dat onderzoek toonde aan dat de grafheuvel reeds vroeger geplunderd was. In 1893 onderzocht F. Huybrigts de tumulus opnieuw. Hij vond een centrale kuil terug. Deze had een diameter van één meter. Op een diepte van twee meter vond hij rechthoekige grafkamer die in steen was opgetrokken.De grafheuvel bleek vroeger omgeven door een trommel of tamboer die in de loop der eeuwen werd afgebroken om de stenen te hergebruiken. Dat leidden de archeologen af uit de steen- en mortelresten die zij rond de tumulus terug vonden.

De tumulus stamt uit de periode van de 1ste tot 3de eeuw. 

De directe omgeving van de tumulus wordt bedreigd door zich uit deinende verkavelingen. De oorspronkelijke topografie van de tumulus ten opzichte van de Romeinse heerbaan Tongeren – Bavay, zoals die tot uiting komt op de kaarten van Villaret en Vandermaelen, is reeds grotendeels door verkavelingen vernietigd.

 

Foto’s toestand 1987, 1990, 2005, 2014, 2019

Maak jouw eigen website met JouwWeb