Wegenknooppunt Tongeren

De Romeinen bouwden doorheen heel het Romeinse rijk een uitgebreid wegennetwerk uit om snelle troepenverplaatsingen mogelijk te maken, steden met elkaar te verbinden en agrarische gebieden te ontsluiten. Van dat netwerk bleven ook in België heel wat wegen geheel of gedeeltelijk bewaard.

De aanwezigheid van de toekomstige keizer Tiberius in Bavay in 4 n. Chr. toont aan dat de reiziger die zijn bestemming in de Rijnstreek had en via Gallia Belgica reisde, over een volwaardige route beschikte die over Reims en Bavay richting Tongeren en Keulen liep. Het traject van Lyon naar de Rijn via Metz en Trier behoorde zeker ook tot de mogelijkheden.

Het Romeinse wegennet was van essentieel voor de ontwikkeling van het antieke Tongeren. Het verbond de civitas-hoofdplaats met de provinciehoofdsteden Keulen en Reims en de hoofdplaatsen van de naburige bestuursdistricten, specifiek Bavay in de civitas Nerviorum en Kassel in de civitas Menapiorum. Op gelijke wijze stond de hoofdstad van de Tungri in recht­streekse verbin­ding met de vici van dat bestuursdistrict zoals bijvoorbeeld Tienen, Asse, Elewijt, Braives of Liberchies. Deze vici lagen langs de weg Tonge­ren-Kassel of Tongeren‑Ba­vay min of meer op regelmatige afstanden van elkaar. En zo werden de verschillende steden en vici in de Lage Landen door een netwerk van wegen verbonden.