De Romeinse weg naar Kassel

Aan de overzijde van de Sint-Truidersteenweg ligt een stuk van de Romeinse weg naar Kassel. De weg maakt deel uit van het landschappelijk geheel van het Kasteeldomein van Betho en Beukenberg. Hij is duidelijk herkenbaar op de oude kaarten van Ferraris (1771-1778) en van Vandermaelen (1846-1854).

Vandaag kan hij nog gevolgd worden langs de Oude Katzij die nagenoeg parallel met Beukenberg richting van het Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs (PIBO) loopt.  Archeologisch onderzoek toonde aan dat talud van het aquaduct de oorspronkelijke kiezel bedekt.  Tussen deze Oude Katzij en Beukenberg, ongeveer 600 meter buiten de stadswallen, ligt de kleine Cockaertstombe of de Gekloven Tombe. 

Op dit ogenblik is het voor een toerist niet als een Romeinse weg herkenbaar. Mits aanpassing kan dit stukje Romeinse weg tot een toeristische attractie worden omgevormd. Dat zou eventueel deel kunnen uitmaken van een ‘archeologisch park Beukenberg’ met wandelroute.

Portfolio