De Gentombe in Herderen

In Riemst ter hoogte van Herderen ligt op een hoogte van circa 20 meter op de zuidwestelijke helling van een heuvel en circa 500 meter ten noorden van de Romeinse weg een machtige tumulus. Hij wordt de Gentombe genoemd. Hij is vrijwel cirkelvormig.  Hij heeft een gemiddelde diameter van 34 meter en een hoogte van om en bij de 7 meter. De grafheuvel is bedekt door gras en begroeid met enkele bomen en ligt in een kleinschalig open landschap met weiland en boomgaarden. Niet ver van de tumulus werden de funderingsresten van Gallo-Romeinse woningen aangetroffen. De Gentombe is beschermd als monument. Hier liggen prachtige historische hoeves rond de dorpskerk. Het uitzicht van de de la Brasinnestraat wordt gedomineerd door de aanwezigheid van een aantal monumentale hoeves uit de 18de en de 19de eeuw die het straatbeeld bepalen.