Meer weten?

 • J. Breuer, 1938: Le strade Romane nel Belgio (Quaderni dell'Impero - Le Grandi Strade del Mondo Romano VIII) Rome.
 • J. Byvanck, 1938: Le strade Romane nei Paesi Bassi (Quaderni dell'Impero - Le Grandi Strade del Mondo Romano IX), Rome.
 • J. Mertens, 1955 : Les routes romaines de la Belgique, in : Industrie, 10, 3-44
 • J. Mertens, 1957 : Les routes romaines de la Belgique. Archaeologia Belgica.
 • N.H.H. Sitwell, 1981: Roman Roads of Europe, Londen.
 • J. Mertens, 1983 : Quelques aspects chronologiques du réseau routier romain en Belgique, in : Caesarodunum, 18, 329-337.
 • R. Chevallier, 1997: Les voies romaines, Parijs.
 • M.-H. Corbiau, 1997: “La chaussée romaine Bavay-Tongres, un patrimoine monumental remarquable”, in: M.-H. CORBIAU (coord.), Le patrimoine archéologique de Wallonie, Namen, 274-276.
 • D. Demey, 2003, De Romeinse weg van Boulogne-sur-Mer naar Keulen. Provincie Limburg. Een archeologisch onderzoek, RAAP
 • Transit Brügge-Novgorod. Eine Strasse durch die europäische Geschichte” 1997, Ruhrlandmuseum Essen, 15 mei - 21 september, 1997.
 • J.-L. Meulemeester, 2004: Alle wegen leiden naar... Romeinse wegen in Vlaanderen, in: Kunsttijdschrift Vlaanderen, 53, 129-190.
 • H. Simissen, 2005: Alle wegen leiden naar Rome…De Romeinse weg als levend verleden, in: Streven
 • C. van Tilburg, 2005: Romeins verkeer. Weggebruik en verkeersdrukte in het Romeinse Rijk, Salomé - Amsterdam University Press, Amsterdam
 • M. Rogge, 1971, Een bijdrage tot de studie van het Gallo-Romeins wegennet in de streek tussen Schelde en Dender, in : Helinium, 11, 124-149.
 • Reizen in de oudheid, Themanummer Hermeneus, 73, 2001.
 • M. Rogge & K. Sas, 2006: Quo vadis? : het wegennet van de Romeinen, een verenigd Europa, Publicaties van het Provinciaal Archeologisch Museum Velzeke., Buitengewone reeks, nr. 2, Velzeke.
 • M.-H. Corbiau, 2006, L’organisation routière du nord de la Gaule. Regards sur le terroire belge, in: Dossiers Archéologie, 315, La Belgique romaine, 28-31. 
 • G. Coulon, 2009²: Les voies romaines en Gaule, Editions Errance, Paris.
 • R. Nouwen, 2013: Het Romeinse wegennet van Tongeren: van mijlpaal tot de atlassen der buurtwegen, in: Limburg - Het Oude Land van Loon, 92, 337-355
 • M.-H. Corbiau, 2009/2010: Les relais: un équipement routier au service de l’économie en Gaule septentrionale, in: Caesarodunum, 43/44, 95-119.
 • P. Van der Heijden,2011: Romeinse wegen in Nederland, in Archeobrief, 2011-1, 23-35.
 • M.-H. Corbiau, 2012: La voie romaine Boulogne-Bavay-Tongres-Cologne, (Itinéraires du Patrimoine wallon), Namur.
 • P. van der Heijden (red.), Romeinse wegen in Nederland, Utrecht, 2016.
 • M.-H. Corbiau, 2017: La voie Braives – Trèves, Les voies romaines par la Wallonie, Service public de Wallonie, Namur.
 • Peggy & Patrick Leiverkus, 2017: Die 40 bekanntesten archäologischen Stätten entlang der Via Agrippa in Deutschland, Luxemburg, Frankreich, Mainz am Rhein. 
 • M.-H. Corbiau, 2018, La voie Boulogne – Bavay – Tongres – Cologne, Les voies romaines par la Wallonie, Service public de Wallonie, Namur.
 • R. Nouwen, 2020: De Romeinse weg tussen Tongeren en Tienen, in: Limburg-Het Oude Land van Loon, 99, 69-95
 • R. Nouwen, 2020: De Romeinse invalswegen van Tongeren ten westen van de stad, in: Tongerse Annalen, juni 2020, 12-25.
 • R. Nouwen, 2020: De Romeinse weg Tongeren-Maastricht ter hoogte van Blaar, in : Tongerse Annalen, december 2020, 4-11.
 • R. Nouwen, 2021: De Romeinse heerbaan. De oudste weg door de Lage Landen, Sterck & De Vreese, Gorredijk.
 • W. Sevenants, T. Boudry, S. Dondeyne, 2021: Het Romeins wegennet in Vlaanderen. Een evaluatie op basis van archeologische wegvindplaatsen (SYNTAR, 6), Agentschap Onroerend Erfgoed, Brussel.