Archeologie & erfgoed

Het vruchtbare Haspengouw is sedert eeuwen een van de belangrijke landbouwregio’s van België met bovendien een bijzonder rijke geschiedenis. Als het symbool hiervoor zou je de Romeinse weg tussen Tienen en Maastricht kunnen kiezen.

De Romeinse weg tussen Maastricht en Tienen is een archeologisch relict van eerste rangorde. Vertrekkend vanuit Maastricht is de weg nog waarneembaar in het landschap, als weg, landbouwweg of wandelpad in Riemst, Herderen, Millen, Tongeren, Piringen, Bommershoven, Borgloon, Hendrieken, Voort, Hoepertingen, Rijkel, Brustem. Op kaart gezien gaat het om een zeer rechtlijnig traject van oost naar west. Vanaf het Albertkanaal kan men de heerweg volgen tot in Riemst waar hij even wordt onderbroken en vervolgens tot aan de E313 Autosnelweg en het bedrijventerrein Tongeren-Oost. Ten westen van Tongeren tekent de weg zich af, slingerend door het landschap, vanaf Widooie in de richting van Borgloon volgen tot in Brustem aan het voormalige militair terrein. Vanaf de Naamse steenweg in Bevingen ten westen van het militair domein is het opnieuw mogelijk de Romeinse weg te volgen richting Tienen. Na Tienen verdwijnt de weg gedeeltelijk in het sterk veranderde landschap. In de buurt van Velzeke is hij opnieuw te volgen net als in West-Vlaanderen tussen Kortrijk en Kassel.  

Aangelegd tijdens de 1ste eeuw heeft deze weg bijgedragen aan de economische ontwikkeling van Haspengouw waarin handel, landbouw en veeteelt een belangrijke rol hebben gespeeld. Het gevolg ervan is een rijk erfgoed dat een cruciale plek heeft in het karakter van de streek en samen met het cultuurlandschap en de natuur een beeldbepalende factor voor Haspengouw vormt. Langs de weg liggen talrijke historische steden en dorpen, archeologische sites en Gallo-Romeinse tumuli net als middeleeuwse ruïnes van motten en burchten of kapellen, oude hoeven, kastelen, van de 17de tot de 19de eeuw. Zij zijn de overblijvende getuigenissen van al die eeuwen geschiedenis die de Romeinse weg hebben gevormd.  

Portfolio

De Romeinse weg ter hoogte van Vroenhoven (2021) 

De waterburcht van Millen (2021)

De Sint-Servatiuskerk van Sluizen (2021)

De Cockaertstombe in Tongeren (2021)

Landmark Romeinse villa Broekom. Het landmark Romeinse Villa geeft duiding over de archeologische waarde van de Romeinse weg en de omgeving (2021). 

Maak jouw eigen website met JouwWeb