De tumulus van Genoels-Elderen

De oudste bewoningssporen van Genoels-Elderen dateren van Romeinse periode. De heerbaan Tongeren-Maastricht doorkruist het grondgebied. Er werden sporen van een Romeinse villa en van het Romeinse kadaster (de centuratio) terug gevonden.

Tegenover het Wijnkasteel van Genoels-Elderen loopt een wat verwilderde dreef oostwaarts in de richting van het Kiezelingenbos dat een Romeinse tumulus verbergt, waarschijnlijk uit de eerste eeuw. 1400 meter oostwaarts ligt in een kleinschalig open landschap met weiland en fruitbomen de Gentombe. De tombe van Genoels-Elderen ligt boven op het hoogste punt een heuvel en was vanop de Romeinse weg, die 1600 meter zuidwaarts liep, duidelijk zichtbaar.

De interpretatie van deze heuvel als tumulus staat wat ter discussie. Hij zou pas in de 18de eeuw opgetrokken zijn als een tegenhanger van een tweede heuvel ten westen van het kasteel. Dat neemt niet weg dat hij op de kabinetskaart van Ferraris met het toponiem "Tombe" wordt aangeduid. Ook op de kaart van Vandermaelen (1846-1854) is de tumulus als dusdanig ingetekend.

Rondom het bos bleef een overwegend open akkerlandschap bewaard waardoor men een wijds uitzicht heeft. De kerktorens van Membruggen en Herderen zijn duidelijk zichtbaar. In de aanwezigheid van sommige veldwegen en graften kunnen wij misschien de restanten van het Romeinse kadaster vermoeden. Het is in ieder geval opvallend dat een aantal lijnen samenvallen met de oude kaarten en een raster van circa 700 x 700 meter vormen.