De Hanzeroute

Terwijl met stof omhulde schedelrelikwieën van de elfduizend maagden van Keulen onder meer hun weg vonden naar de abdijen en kerken van Sint-Truiden, verkochten handelaars van Sint-Truiden laken op de markt van de Rijnstad. In die periode droeg de ‘Oude Katsye’ de naam ‘Keulse weg’.

De Romeinse weg tussen Tongeren en Tienen werd tijdens de 14de en de 15de eeuw, de bloeiperiode van de Hanze, een deel van de belangrijke handelsweg tussen Brugge en Novgorod. Het was één van de belangrijkste Europese wegen. In Vlaanderen namen steden als Gent, Aalst, Brussel en Leuven dankzij deze weg een ongekende vlucht, net als Tienen, Sint-Truiden en Tongeren.   Het beroemde ‘Itinerarium Brugense’ dat van omstreeks 1500 dateert, beschrijft die middeleeuwse landweg van Brugge ("de Brugis") naar Keulen ("per Coloniam").

Tot aan de grote vernieuwingen op het vlak van verkeersinfrastructuur tijdens de 18de en de 19de eeuw plaats en de modernisering van het wegennetwerk en de aanleg van steenwegen bleef de Romeinse weg op militair, economisch en cultureel vlak een belangrijke rol spelen. 

Gezien het groeiende economische belang van de Oude Katsye is het duidelijk dat macht samenging met de controle over deze weg. In de tweede helft van de 10de eeuw koos Graaf Giselbert van Loon één van de hoogste punten van het zogenaamde massief van Borgloon voor de bouw van een burcht.  Deze domineerde het landschap en de oude Romeinse weg. Rond de burcht en de Sint-Odulphuskerk ontwikkelde zich de stad die het centrum werd van het graafschap Loon en kort na 1200 een omwalling kreeg. In 1170 bouwde Lodewijk I van Loon, de donjon van Brustem als versterkte voorpost tegen de stad Sint-Truiden. Aan de andere zijde bouwde Gerard van Loon gebouwd de burcht van Kolmont ter verdediging tegen de prins-bisschop van Luik.

In 1672 verklaarde de Franse koning Lodewijk XIV de oorlog aan Spanje en Holland. Die Frans-Hollandse oorlog (1672-1678) werd een regelrechte ramp voor Tongeren en zijn ommeland.  Uit de historische bronnen kan men indirect opmaken welk een belangrijke rol de Romeinse wegen van Tongeren speelden. Op de tumuli en in de kerktorens werden uitkijkposten geplaatst. 50 jaar later vond in de context van de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748) op 2 juli 1747 de slag bij Lafelt tussen Tongeren en Maastricht plaats. De oude heerweg doorsneed het slagveld en speelde een cruciale rol in de strijd om Maastricht.

Maak jouw eigen website met JouwWeb