Henistom

Verhenis wordt reeds vermeld in de 13de eeuw en was tot de Franse tijd een afzonderlijke gemeente van Tongeren. Net buiten het dorp, midden in de velden, lag een Gallo-Romeinse tumulus. De locatie werd het Tomveld genoemd. Hij lag ongeveer 500 à 600 meter ten oosten van de heerbaan die vanuit Tongeren noordwaarts liep. De grafheuvel is op geen enkele kaart aangeduid. Hij vertoont nauwelijks een verhevenheid is nog amper in het landschap zichtbaar.