De Hooge Tombe

De tumulus van Koninksem, gelegen aan de Romeinse Kassei op het zogenaamde Tomveld,  wordt op oude kaarten, onder meer op de kaart van Ferraris, de Hooge Tombe genoemd. De tumulus is ook duidelijk aangegeven op de kaarten van Villaret, en Vandermaelen. De grafheuvel ligt ten westen van het zuidwestelijke Romeinse grafveld van Tongeren, langs de Romeinse heirbaan Bavai-Tongeren-Maastricht-Keulen. Dit is vlak aan de Romeinse Kassei, ongeveer op de plaats waar de oude Romeinse heirbaan samenvalt met de N69 die van Tongeren richting Waremme voert. Hij ligt circa 350 meter ten westen van de Kleyne Tombe langs de Paardsweidestraat.

De tumulus is op dit ogenblik nog 48 meter hoog en heeft een diameter van 54 meter. In 1747 werd de tumulus reeds onderzocht in opdracht van Lodewijk XV. De heuvel werd gedeeltelijk genivelleerd in 1846. In 1851 onderzocht Antoine Perreau de grafheuvel en later in 1864 en 1893 François Huybrights opnieuw. Die opgravingen waren er vooral op gericht om de centrale grafkamer te ontdekken. In 1851 stelde Perreau reeds vast dat er in de heuvel zelf een laag met houtskool en verbrande beenderen aanwezig was en dat er reeds vroeger plunderingen hadden plaatsgevonden.

De tumulus stamt uit de periode van de 1ste tot 3de eeuw.

 

De foto's dateren van 1939, 1980, 2016, 2020 

Maak jouw eigen website met JouwWeb