Geschiedenis van de oudste weg

In Gallia Belgica en Germania Inferior worden de steden Boulogne-sur-Mer, Kassel, Tongeren en Keulen verbonden door een zeer belangrijke historische route. Het gaat heel specifiek over de Romeinse weg die tijdens de regering van keizer Augustus (31 v.C.-14 n.C.) werd aangelegd en die de geschiedenis en het landschap in Frankrijk, Vlaanderen, Nederland en Duitsland gedurende eeuwen mee heeft vormgegeven. Op het ogenblik dat de Romeinen het traject voor de Romeinse weg opmaten, werd onder meer Tongeren gesticht en hebben hun landmeters ook een kadaster uitgezet. Dat lag aan de basis van de landbouworganisatie die de Romeinse steden en troepen aan de Rijngrens van het nodige voedsel moesten voorzien. Niet veel later ontstonden nederzettingen zoals Velzeke, Tienen en Maastricht.

Deze ingrepen hebben het landschap tussen deze steden ingrijpend bepaald. Dat heeft zich geleidelijk van een natuurlandschap tot een cultuurlandschap ontwikkeld waarin de aanwezige landschapselementen en historische erfgoedrelicten die ontwikkeling illustreren.

De Romeinse heerbaan bleef ook tijdens de middeleeuwen en de eeuwen daarna een belangrijke verbinding, zowel op politiek, economisch als cultureel vlak. Als oude Katzije speelde de weg een rol als een pelgrimsweg waarover ook de Compostellabedevaarders naar het beroemde pelgrimsoord trokken. Een groot gedeelte ervan maakte verder deel uit van de Hanzeroute tussen Brugge en Novgorod, een van de langste handelswegen die Europa ooit in zijn geschiedenis heeft gekend.