Een diverticulum van de weg Bavay-Velzeke

Gepubliceerd op 18 januari 2022 om 21:32

Het Nieuwsblad meldt vandaag dat tijdens een archeologisch vooronderzoek naar aanleiding van de uitbreiding van de Ambachtelijke Zone Nederbrakel archeologen van SOLVA Archeologische Projecten een diverticulum of zijstraat van de heerbaan van Bavay naar Velzeke ontdekten.

De gemeente Brakel wil de Ambachtelijke Zone uit te breiden. Hoewel de zone zich buiten een beschermde archeologische site of archeologische zone bevindt, is die door zijn ligging nabij de Romeinse weg tussen Bavay en Velzeke toch bijzonder interessant. De Centrale Archeologische Inventaris toont immers een hoge concentratie aan van Romeinse sites in de nabijheid.

Eén van de sleuven die werden getrokken toont aan dat een Romeinse weg het gebied wellicht doorkruiste. Hij liep in de richting van de gekende weg van Bavay, de hoofdstad van de Nervii naar de vicus van Velzeke in het land van de Menapii. Wellicht sluit deze zijstraat, in het Latijn ‘diverticulum’ genoemd, er op aan. Ook werden er restanten van een Romeins grachtensysteem aangetroffen.

Het wegtracé bestond uit twee parallel lopende afwateringsgrachten. De middelpunten van beide grachten lagen vijf meter uit elkaar. In de grachtvulling werden geen dateerbare vondsten aangetroffen. Maar de structuur met de twee grachten, de nabije Romeinse bewoning en de heerbaan van Bavay naar Velzeke bieden voldoende argumenten om deze weg of dit diverticulum als Romeins te bestempelen.

Meer informatie over Romeinse wegen in Vlaanderen kan je vinden in Robert NOUWEN, De Romeinse heerbaan. De oudste weg door de Lage Landen, uitgegeven bij Sterck & De Vreese, 2021.

 

Foto: SOLVA Archeologische Projecten

Maak jouw eigen website met JouwWeb