Mapping the Civitas Tungrorum

‘Mapping the civitas Tungrorum’ is een website met dynamische kaarten. Hiermee kan je het gebied van de voormalige civitas Tungrorum exploreren, op zoek naar archeologische (bodem)sporen en vindplaatsen uit het verre verleden: de late ijzertijd, de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen.

‘Mapping the civitas Tungrorum’ toont gegevens uit een databank die werd aangelegd door de vakgroep Archeologie van de Universiteit Gent, in opdracht van het Gallo-Romeins Museum (stad Tongeren). De informatie is vastgelegd in GIS. De provincie Limburg co-financierde het project. De GIS-adviseur van de stad Tongeren werkte mee aan deze website. Hier kan je deze website consulteren!