Vias Romanas em Portugal

Het Romeinse wegennet in Portugal is op talrijke plaatsen nog sterk aanwezig. Voor meer informatie kan je hier terecht. Het gaat om een website in het Portugees waar je allerhande informatie over de verschillende Romeinse routes kan terug vinden.