De Romeinse heerbanen

De Romeinen bouwden doorheen heel het Romeinse rijk een uitgebreid wegennetwerk uit om snelle troepenverplaatsingen mogelijk te maken, steden met elkaar te verbinden en agrarische gebieden te ontsluiten. Van dat netwerk bleven ook in België heel wat wegen geheel of gedeeltelijk bewaard waaronder. Het Romeinse wegennetwerk één van de belangrijkste historische en archeologische relicten die het Belgische landschap mee hebben vormgegeven. 

Wegen zorgen voor een bepaalde dynamiek. Zo lang die dynamiek in lijn is met de menselijke behoeften, zullen zij in gebruik blijven. De uitdrukking ‘Alle wegen leiden naar Rome’ toont bovendien aan dat de steden die langs de wegen waren gelegen, of hun eindbestemming waren, in hun continuïteit een cruciale rol speelden. Die continuïteit is echter niet gegarandeerd. Vele Romeinse wegen werden in de loop der eeuwen reeds uitgewist. Tot in de 18e eeuw bleven grote wegen vaak onverhard. Zelfs al blijft men tijdens de middeleeuwen verder gebruik maken van bepaalde Romeinse wegen voor handel, transport en verkeer, dan nog kunnen zij in onbruik geraakten waardoor op het einde hooguit nog wat onverharde wandelpaden of karrensporen resten.

Vooral rond Tongeren kan je nog veel restanten van Romeinse wegen herkennen.