Tongeren - Maastricht - Keulen

De Romeinse weg van Tongeren in de richting van Maastricht en Keulen liep in Nederland via Heerlen en Julich naar Keulen. In Maastricht is kort bij de Belgische grens nog een goed bewaard tracé zichtbaar. Archeologisch onderzoek wees uit dat omstreeks of kort na het midden van de 1ste eeuw n. Chr. de Romeinen ook in Maastricht een houten brug over de Maas hadden gelegd. Deze lag circa 100 meter ten zuiden van de huidige Sint-Servaasbrug. Het was waarschijnlijk deze brug die door Tacitus werd genoemd als pons Mosae. Deze werd vanaf de 2de eeuw ver vangen door een houten brug op stenen pijlers.

de weg kwam op verschillende plaatsen tijdens archeologisch onderzoek aan het licht, zoals bij voorbeeld in Voerendaal.