Turkije

Het moderne Turkije maakte tijdens de Romeinse tijd deel uit van de provincie Asia dat tussen 128 v.Chr. en 315 na Chr. het westelijke deel van Anatolië en de eilanden voor de kust omvatte. In 133 v.C. liet de kinderloze koning Attalus III Philometor van Pergamum zijn koninkrijk én al zijn schatten bij testament na aan de staat Rome. De Romeinen aanvaardden de erfenis, maar verwaardloosden aanvankelijke de nieuwe provincie. Een periode van onrust volgde. Pas in 132 v.C. kwamen de Romeinen in actie toen hen algehele chaos in het gebied werd gerapporteerd. Tussen 131 en 128 v.C. stelden de Romeinse troepen orde op zaken. Geleidelijk werd het nieuwe gebied in het Romeinse Rijk geïntegreerd. Eén van de belangrijkste steden werd Ephese waar de befaamde bibliotheek van Celsus één van de wonderen is.