De slag bij Lafelt (1747)

Het strategische belang van de voormalige Romeinse weg tussen Tongeren en Maastricht mag ook tijdens de 18de eeuw niet worden onderschat.

Zo werden langs de oude heerbaan in de loop van de 11de en de 12de eeuw op hoogten niet zo ver van de weg verwijderd tal van burchten gebouwd. Controle van de weg betekende ook controle van de troepenverplaatsingen of van de voorbijtrekkende kooplieden. Tussen Tongeren en Maastricht, 700 meter ten zuiden van de Romeinse weg, ligt bij voorbeeld de burchtruïne van Millen. De burcht van Millen wordt voor het eerst vermeld in 1366. De oorspronkelijke burcht gaat mogelijk terug tot de 12de-13de eeuw en wordt uiterlijk tijdens de 14de eeuw omgebouwd tot een versterkte waterburcht. Tijdens de eerste helft van de 17de eeuw wordt de burcht, die op dat ogenblik sterk vervallen was, tot een kasteel omgebouwd. 

In de context van de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748) vond op 2 juli 1747 de slag bij Lafelt plaats. Tijdens deze oorlog werden de Zuidelijke Nederlanden betwist door twee partijen, met name de Fransen, gesteund door Spanje, Pruisen, Beieren en daar tegenover de Oostenrijkers, gesteund door Rusland, Engeland en de Nederlandse republiek. De twee legers samen telden in totaal 150.000 man. Soms wordt ook gesproken van de Slag om Maastricht, dat enkele kilometer verder ligt en de inzet van de slag was. De oude heerweg doorsneed het slagveld. 

Het terrein was destijds een open landschap waarbij de heuvels een zeker tactisch voordeel gaven. Holle wegen waaronder de Romeinse weg doorsneden het landschap. De Fransen hadden onder meer in Herderen hun kwartieren opgeslagen. Hun linie strekte zich uit van Genoelselderen tot Vroenhoven hetgeen de facto inhield dat zij de heerbaan tussen Tongeren en Maastricht controleerden. De Oostenrijkers hadden met 80 000 man hun kamp opgeslagen in Alden Biesen, Rosmeer, Hees en Kesselt. Vlijtingen en Lafelt hadden ze preventief in brand gestoken.

Op een sombere en regenachtige zondagmorgen omstreeks 9 uur opende de artillerie het vuur. De strijd bleef lang onbeslist. De Fransen rukten vanuit het zuid-westen langsheen de heerweg van Tongeren naar Maastricht op. De strijd spitste zich toe op het strategische Lafelt. Uiteindelijk slaagde rond 15u een Ierse brigade, die aan de zijde van de Fransen streed erin om ter hoogte van Lafelt een beslissende bres in de gelederen van de geallieerden te slaan. Na een bloedige strijd slagen de Fransen er tenslotte in de geallieerden op de vlucht te drijven.

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb