Een route naar Compostella

De betekenis van de Romeinse weg tussen Keulen, Maastricht, Tongeren, Tienen en Leuven voor de bedevaart naar Santiago de Compostella vanaf de 11de eeuw is weinig bekend. De Compostella-bedevaarders maakten doorgaans gebruik van oude Romeinse routes. Ook deze Romeinse weg werd in het netwerk van de internationale pelgrimswegen opgenomen. Hij maakte deel uit van de ‘Deutsche Niederstrasse’. De Pelgrims werden zo talrijk dat langs de wegen speciale voorzieningen werden gebouwd. Onder meer in Maastricht en in Tongeren werden tijdens de 11de en de 12de eeuw Sint-Jacobsgasthuizen gebouwd. Het oorspronkelijke gasthuis van Tongeren lag bij het eerste begijnhof in de huidige Kogelstraat, kort aan de Kruispoort en Sint-Truidersteenweg en vlakbij de voormalige heerbaan naar Tienen. Het werd gesticht als herberg, vermoedelijk ergens tussen 1050 en 1195. De Sint-Jacobskerk van Schurhoven bij Sint-Truiden wordt vanaf de 12de eeuw als parochiekerk vermeld. De Sint-Jacobskapel van Tienen dateert vermoedelijk van de 13de eeuw. De Sint-Jacobskerk van Leuven vormde een belangrijke halte op weg naar Santiago de Compostella. Vlakbij werd voor de pelgrims tijdens de 13de eeuw het Sint-Laurentiusgasthuis opgericht. Van daar konden zij verder via Brussel over de landroute reizen, of via Brugge de zeeroute nemen.

 

.Foto: De zuidoostelijke hoek van het Vrijthof in Maastricht, situatie vóór 1670. In het midden: Sint-Jacobskapel. Aan de rechterkant: deel van het zogenaamde Spaanse regeringsgebouw. Pentekening toegeschreven aan Valentijn Klotz. Collectie: LGOG, Maastricht.