Een Romeinse weg in Oosterhout (Gelderland)

Gepubliceerd op 12 augustus 2021 om 21:27

De Gelderlander van 28 juni jongstleden meldt dat archeologen van RAAP een zeldzame Romeinse weg vonden in de buurt van Oosterhout. De gevonden weg is een brede hoofdweg. Romeinse wegen zijn zeker in Oost-Nederland zeldzaam. Deze weg geeft archeologen nieuwe informatie over het wegennet van zo’n 2000 jaar geleden.

Uit de opgraving bleek dat de heerbaan een met grind verharde weg is, dus geen stoffig pad dat met iedere regenbui in een slijkmassa werd omgevormd. Bovendien troffen de archeologen tijdens hun onderzoek ook nog een kanaal van meer dan 10 meter breed aan. Zowel de weg als het kanaal werden door het Romeinse leger aangelegd en gebruikt. Wellicht diende het voornamelijk voor de ravitaillering van de militairen.

De archeologen zijn de mening toegedaan dat het kanaal Nijmegen en de Rijn met elkaar verbond. De Romeinen hebben zeer waarschijnlijk een directe vaarweg tussen de Waal en de Nederrijn aangelegd. Tot de 3de eeuw was Nijmegen, het antieke Ulpia Noviomagus Batavorum een belangrijke garnizoensstad terwijl de Rijn de grens van het Romeinse rijk was. De militairen moesten zich gemakkelijk kunnen verplaatsen. Zowel het kanaal als de Romeinse weg speelde daarin een belangrijke rol, aldus de archeologen.

De ontdekking van deze Romeinse infrastructuur levert een waardevolle bijdrage aan onze kennis van de Romeinse Limes. De Limes is afgelopen week erkend als Unesco Werelderfgoed. 

 

Foto: RAAP

Maak jouw eigen website met JouwWeb